به منظور ارائه بهترین خدمات در کوتاهترین فرصت ممکن، تلفن 1530 به صورت 24 ساعته آماده دریافت اطلاعات است. در صورت نیاز به استفاده از خدمات سازمان، شهروندان محترم شهرستان بابل در محدوده شهرستان می توانند با تلفن 1530 بدون پیش شماره و در خارج از محدوده شهرستان با شماره 09116661530 تماس حاصل نمایند. پس از تماس(در هرساعت از شبانه روز) آمبولانس آماده اعزام به محل حضور متوفی می باشد و سردخانه مجتمع ملکوت به صورت 24 ساعته آماده پذیرش و نگهداری کوتاه مدت یا بلند مدت متوفی می باشد. سایر خدمات سازمانی همانند تغسیل و دفن اموات در زمان مشخص اداری و با هماهنگی اداره متوفیان و پس از طی تشریفات قانونی قابل انجام خواهد بود. در حال حاضر خدمات صدور گواهی فوت از طریق پزشکی قانونی یا دادپزشک صورت می پذیرد.