نام
حسن
نام خانوادگی
ذوالفقار نسب
نام پدر
جلال
نام مادر
مقدسه
ش شناسنامه
کد ملی
5680056569
تاریخ تولد
1381/4/10
تاریخ فوت
2101/7/23
ش ج دفن
85860
محل سکونت
بابل - شیاده
محل دفن
بابل - شیاده
نام
بتول
نام خانوادگی
گلچوب
نام پدر
میرزاعلی اکبر
نام مادر
نرجس خانم
ش شناسنامه
کد ملی
2062482353
تاریخ تولد
1308/2/2
تاریخ فوت
1410/2/18
ش ج دفن
53307
محل سکونت
بابل - کمربندی غربی - توحید2
محل دفن
بابل - معتمدی
نام
عباس
نام خانوادگی
علی پور بائی
نام پدر
علی جان
نام مادر
ماه تابان
ش شناسنامه
35
کد ملی
5689805815
تاریخ تولد
1321/6/16
تاریخ فوت
1404/6/31
ش ج دفن
50188
محل سکونت
بابل - شهید آباد
محل دفن
بابل - شهید آباد
نام
حفیط
نام خانوادگی
کریمی (تبعه افغان)
نام پدر
فضل اله
نام مادر
ش شناسنامه
کد ملی
تاریخ تولد
1364/8/10
تاریخ فوت
1402/8/3
ش ج دفن
186981
محل سکونت
ازاد شهر
محل دفن
ازاد شهر
نام
زرین
نام خانوادگی
بهمن بار
نام پدر
نام مادر
ش شناسنامه
کد ملی
4839597995
تاریخ تولد
1327/3/16
تاریخ فوت
1402/8/2
ش ج دفن
محل سکونت
محل دفن
نام
رحمان
نام خانوادگی
گالشی موزیرجی
نام پدر
سلیمان
نام مادر
ش شناسنامه
کد ملی
2060267692
تاریخ تولد
1333/7/8
تاریخ فوت
1402/8/2
ش ج دفن
50188
محل سکونت
بابل - ارشاد 11
محل دفن
بابل - آستانه سر
نام
بتول
نام خانوادگی
کتی سری
نام پدر
اصغر
نام مادر
صفورا
ش شناسنامه
کد ملی
2061602754
تاریخ تولد
1319/10/14
تاریخ فوت
1402/8/2
ش ج دفن
محل سکونت
بابل - روستای پیچا کلا
محل دفن
بابل - پیچا کلا
نام
خدیجه
نام خانوادگی
نعمتی گاوزن
نام پدر
محمد
نام مادر
باجی
ش شناسنامه
21
کد ملی
2063986991
تاریخ تولد
1337/4/21
تاریخ فوت
1402/8/2
ش ج دفن
محل سکونت
بابل - درونکلا غربی - روستای گاوزن محله
محل دفن
بابل - درونکلا غربی
نام
حسن
نام خانوادگی
قلی پور پاشا
نام پدر
علی محمد
نام مادر
جان جان
ش شناسنامه
11260
کد ملی
0386140391
تاریخ تولد
1345/7/10
تاریخ فوت
1402/8/2
ش ج دفن
201786
محل سکونت
بابل - روستای پاشا امیر
محل دفن
بابل - پاشا امیر
نام
مختار
نام خانوادگی
رجب زاده شش پلی
نام پدر
نصرت اله
نام مادر
فضه
ش شناسنامه
572
کد ملی
2063006512
تاریخ تولد
1358/6/17
تاریخ فوت
1402/8/1
ش ج دفن
71077
محل سکونت
بابل - روستای حمزه کلا شش پل
محل دفن
بابل- حمزه کلا شش پل
کاربران آنلاین6
بازدیدکنندگان امروز 317
بازدیدکنندگان دیروز 481
کل بازدید ها 659225