• جستجو :
  نام : قاسمنام خانوادگی علی پور
  نام پدر :علی اکبر نام مادر :راضیه
  ش شناسنامه:215 ش ملی: 2062625499
  تاریخ تولد: 1323/1/9 تاریخ فوت: 1399/10/29
  ش ج دفن:
  محل دفن:بابل - گله محله
  نام : عباس نام خانوادگی رجبعلی زاده جلودار
  نام پدر :عل جان نام مادر :کشور
  ش شناسنامه:67 ش ملی: 2063573311
  تاریخ تولد: 1318/10/12 تاریخ فوت: 1399/10/28
  ش ج دفن: 66464
  محل دفن:بابل- گتاب
  نام : احمدنام خانوادگی محمودی اسبویی
  نام پدر :علی اکبر نام مادر :
  ش شناسنامه:667 ش ملی: 2063264414
  تاریخ تولد: 1348/12/14 تاریخ فوت: 1399/10/28
  ش ج دفن: 132413
  محل دفن:بابل - گله محله
  نام : مهرانگیزنام خانوادگی نیک زاد
  نام پدر :سید محسن نام مادر :
  ش شناسنامه:891 ش ملی: 2062496052
  تاریخ تولد: 1309/10/10 تاریخ فوت: 1399/10/28
  ش ج دفن: 112455
  محل دفن:بابل - معتمدی
  نام : ابوالقاسمنام خانوادگی لطیفی شیردار
  نام پدر :میرزاآقا نام مادر :گلستان خانم
  ش شناسنامه:8 ش ملی: 2061307892
  تاریخ تولد: 1306/3/8 تاریخ فوت: 1399/10/28
  ش ج دفن: 104142
  محل دفن:بابل - شیردارکلا
  نام : منصورنام خانوادگی فتحی
  نام پدر :فیض اله نام مادر :زیور
  ش شناسنامه:428 ش ملی: 5179088178
  تاریخ تولد: 1312/3/5 تاریخ فوت: 1399/10/28
  ش ج دفن: 104142
  محل دفن:بابل - گله محله
  نام : روح الهنام خانوادگی عاقب
  نام پدر :غلامرضا نام مادر :سکینه
  ش شناسنامه:1446 ش ملی: 2062981031
  تاریخ تولد: 1357/6/29 تاریخ فوت: 1399/10/28
  ش ج دفن: 104142
  محل دفن:بابل - گله محله
  نام : صغرینام خانوادگی علی زاده
  نام پدر :اسمعیل نام مادر :کبرا
  ش شناسنامه:1140 ش ملی: 2061686257
  تاریخ تولد: 1325/12/12 تاریخ فوت: 1399/10/28
  ش ج دفن: 104142
  محل دفن:بابل - مرزون آباد
  نام : کلثومنام خانوادگی احمدزاده بازگیری
  نام پدر :ذبیح نام مادر :
  ش شناسنامه:21577 ش ملی: 2060205263
  تاریخ تولد: 1308/4/7 تاریخ فوت: 1399/10/28
  ش ج دفن: 89159
  محل دفن:بابل - معتمدی
  نام : ایرجنام خانوادگی رایگا
  نام پدر :محمد نام مادر :سیده زهرا
  ش شناسنامه:291 ش ملی: 2161337580
  تاریخ تولد: 1334/7/26 تاریخ فوت: 1399/10/27
  ش ج دفن:
  محل دفن:بابل - معتمدی
کاربران آنلاین : 3     بازدید کنندگان امروز: 1     بازدید کنندگان دیروز: 132     کل بازدید ها: 137524
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان آرامستانهای شهرداری بابل می باشد/ طراحی و پشتیبانی : بیگ سافت(پورتال آرامستان عروج)