جلسه هیئت مدیره سازمان آرامستانهای شهرداری بابل 1 اسفند 1401

جلسه هیئت مدیره سازمان آرامستانهای شهرداری بابل در دفتر مدیرعامل سازمان آرامستان ها تشکیل گردید

ارسال کننده

روابط عمومی سازمان آرامستان های شهرداری بابل

تاریخ ارسال

1401/12/01

به گزارش روابط عمومی شهرداری بابل جلسه هیات مدیره سازمان آرامستان های شهرداری بابل باحضور مهدی کیانی شهردار بابل، جعفر واثقی رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر، مهدی حیدری، سید علی رحیمایی معاونین شهردار بابل، سید محمد قاسم دابوییان مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری بابل، حاج عباس نصیری جانباز ۷۰ درصد و عضو هئیت مدیره سازمان تشکیل گردید.


در این جلسه در خصوص پیگیری طرح توسعه آرامستان تصمیماتی اتخاذ گردید و‌ نامه های رسیده از سوی شهروندان محترم بررسی و‌نتیجه گیری گردید.