بررسی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ سازمان آرامستان ها در شهرداری بابل

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ سازمان آرامستان ها در شهرداری بابل مورد بررسی قرار گرفت

ارسال کننده

روابط عمومی سازمان آرامستان های شهرداری بابل

تاریخ ارسال

1401/10/20

با حضور مهدی کیانی شهردار بابل، جعفر واثقی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر، مدیر مالی، مدیران عامل سازمان آرامستان و آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، مسئول خزانه داری و مدیران مرتبط، بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ سازمان آرامستان ها و سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بابل بررسی شد.