جلسه هیات مدیره سازمان آرامستان های شهرداری بابل 19 دی 1401

در این جلسه ظرفیت تدفین آرامستان و پیگیری طرح توسعه آرامستان مورد بررسی قرار گرفت

ارسال کننده

روابط عمومی سازمان آرامستان های شهرداری بابل

تاریخ ارسال

1401/10/19

به گزارش روابط عمومی سازمان آرامستان های شهرداری بابل جلسه هیات مدیره این سازمان با حضور مهندس جعفر واثقی رییس کمیسیون برنامه و ‌بودجه شورای اسلامی شهر بابل، مهدی حیدری معاونت خدمات شهری شهرداری بابل، حاج عباس نصیری جانباز ۷۰ درصدی و عضو هیات مدیره، سید علی رحیمایی عضو هیات مدیره و ‌مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری بابل تشکیل گردید.
دراین جلسه در خصوص بررسی ظرفیت تدفین آرامستان، پیگیری طرح توسعه آرامستان تصمیماتی اتخاذ گردید و ‌نامه های رسیده از سوی شهروندان محترم بررسی و ‌نتیجه گیری گردید.