خرید صندلی های جدید جهت رفاه حال خانواده ها در برگزاری مراسمات

جهت رفاه حال خانواده ها در برگزاری مراسمات بر سر مزار متوفیان، صندلی های جدید خریداری شد.

ارسال کننده

روابط عمومی سازمان آرامستان های شهرداری بابل

تاریخ ارسال

1401/10/14

   به گزارش روابط عمومی سازمان آرامستان های شهرداری بابل، جهت رفاه حال خانواده ها در برگزاری مراسمات بر سر مزار متوفیان، صندلی های جدید خریداری شد.


پیش از این خانواده ها جهت تهیه صندلی برای برگزاری مراسم، مجبور به تهیه آن از بیرون بوده و زحمات زیادی را جهت ایاب و ذهاب و جمع آوری آن متحمل می شدند.
گفتنی است در حال حاضر تمامی مراحل از آوردن صندلی ها بر سر مزار، چینش و جمع آوری آن ها توسط پرسنل این سازمان انجام می پذیرد.