برگزاری جلسه هیات مدیره سازمان آرامستان های شهرداری بابل

جلسه هیات مدیره سازمان در محل دفتر مدیرعامل سازمان آرامستان ها برگزار شد.

ارسال کننده

روابط عمومی سازمان آرامستان های شهرداری بابل

تاریخ ارسال

1401/05/10

به گزارش روابط عمومی سازمان آرامستان های شهرداری بابل جلسه هیات مدیره این سازمان با حضور بهرام لطیفی نایب رییس شورای اسلامی شهربابل، مهدی حیدری سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری بابل، عباس نصیری جانباز ۷۰ درصدی و عضو هیات مدیره، سید علی رحیمایی عضو هیات مدیره و‌ مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری بابل تشکیل گردید.
در این جلسه در خصوص برنامه های فرهنگی محرم در آرامستان و نامه های شهروندان محترم بررسی و‌ تصمیم‌گیری گردید.