بهبود و کیفیت خدمات آرامستان باغ بهشت گله محله شهرداری بابل تحسین است

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورای اسلامی شهر بابل: بهبود و کیفیت خدمات آرامستان باغ بهشت گله محله شهرداری بابل تحسین است.

ارسال کننده

روابط عمومی سازمان آرامستان های شهرداری بابل

تاریخ ارسال

1400/08/22

به گزارش روابط عمومی سازمان آرامستان های شهرداری بابل محمدزمان یعقوبی رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر بابل با حضور در آرامستان باغ بهشت گله محله شهرداری بابل و ضمن بازدید از برنامه ها و پروژه ها و ارائه خدمات به درگذشتگان گفت: بنده این اقدمات را که یقینا مطالبه مردم هم‌ بود را تایید و تشکر می کنم. وی همچنین از زحمات پرسنل این سازمان تشکر و قدردانی نمود.
در این دیدار سید علی رحیمایی سرپرست سازمان آرامستان های شهرداری بابل گزارشی از اقدامات بعمل آمده را بیان داشت و از حمایت های شورای اسلامی شهر و شهرداری بابل تقدیر و تشکر نمود.