جلسه بررسی وضعیت توسعه آرامستان بابل و پیگیری موضوعات و دغدغه شهروندان

جلسه بررسی وضعیت توسعه آرامستان بابل و پیگیری موضوعات و دغدغه شهروندان

ارسال کننده

روابط عمومی سازمان آرامستان های شهرداری بابل

تاریخ ارسال

1400/07/18

 با حضور محمد قاسم دابوئیان سرپرست شهرداری بابل مرتضی کاردگر رئیس و بهرام لطیفی و حمید رضا قربان نیا دلاور اعضای شورای اسلامی شهر و سید علی رحیمایی سرپرست سازمان آرامستان های شهرداری بابل برگزار شد و از زحمات سازمان آرامستان‌ در ارائه خدمات مطلوب در ایام کرونایی تقدیر شد.
و در ادامه جلسه امروز  پیگیری جهت افزایش خدمات به مردم و انتظام امور درگذشتگان در سطح شهر بابل مورد بررسی قرار گرفت.